O nas

Biuro rachunkowe SPINACZ powstało w 2014 roku. Jego głównym zadaniem jest obsługa księgowa przedsiębiorstw oraz doradztwo podatkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Działalność biura jest ubezpieczona w zakresie OC i jak do tej pory nie było konieczności korzystania z niego. Pracujemy na modułach programu Symfonia, który jest czytelny i przejrzysty dla każdego.Usługi prowadzone przez biuro to przede wszystkim gwarancja i profesjonalizm świadczonych usługJedynym obowiązkiem klienta jest terminowo dostarczać wszystkie dokumenty księgowe.

 

 

logo

 

Cele & Działalność & Misja

Biuro zobowiązuje się do należytego wykonywania swoich obowiązków polegających na:
1. Bieżącym i prawidłowym prowadzeniu ksią grachunkowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów

2. Bieżącym prowadzeniu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
3. Bieżącym prowadzeniu rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT, terminowym sporządzaniu deklaracji rozliczającej podatek od towarów i usług za dany miesiąc
4. Terminowym sporządzaniu deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych dla klientów
5. Sporządzeniu rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
6. Prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej polegającej na sporządzaniu listy płac wraz ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, itp.)
7. Udzielaniu porad finansowo – podatkowych w zakresie spraw związanych z prowadzoną przez klienta działalnością gospodarczą
8. Reprezentowania Zleceniodawcy w przypadku kontroli organów podatkowych